Wie zijn wij

Wie zijn wij,                                                                        

                                                                        Het lidmaatschap is € 10,00 per maand.

                                                                        Heeft u een Ooievaarspas dan is het voor u € 5,00 per maand


Het kerkkoor "SCHEVENINGEN", werd opgericht op 9 december 1963 onder de naam: Gereformeerd Kerkkoor "Scheveningen"

Het Kerkkoor “Scheveningen” is een tweestemmig koor en bestaat uit 40 leden.

Het repertoire bestaat uit Christelijke liedjes en gezellige liedjes.

Het koor verleent medewerking tijdens kerkdiensten en in verzorgings- en verpleegtehuizen.

Een paar keer per jaar organiseren we gezellige middagen waaraan verschillende solisten meewerken.

Tijdens de zomervakantie neemt het koor een zangavond voor z’n rekening in de mooie Oude kerk te Scheveningen in de cyclus “Zomerzangavond”. Omdat behalve “Goed zingen” gezelligheid ook hoog in het vaandel staat wordt 1 keer in per jaar een gezellig dagje uit georganiseerd verzorgd door de Activiteiten Commissie .

Als u eens wilt komen luisteren of zelf actief wil meedoen kom dan gerust langs. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Wij repeteren op maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de hal van de Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 Scheveningen. Tot ziens.