Wie zijn wij

Wie zijn wij,                                                                        

                                                                           Het lidmaatschap is € 10,00 per maand.

                                                                           Heeft u een Ooievaarspas dan is het voor u € 5,00 per maand


Het kerkkoor "SCHEVENINGEN", werd opgericht op 9 december 1963 onder de naam: Gereformeerd Kerkkoor "Scheveningen"

Het Kerkkoor “Scheveningen” is een vierstemmig gemengd koor en bestaat uit 55 leden. Het koor verleent medewerking tijdens kerkdiensten en in verzorgings- en verpleegtehuizen. Een keer per jaar geven zij een concert, de ene keer in de Adventstijd het Adventsconcert, en de andere keer in het voorjaar het Voorjaarsconcert, waaraan dan verschillende bekende solisten meewerken.

Sinds een aantal jaren wordt, op Palmzondag, de “Marcus Passie” van Boelee uitgevoerd. Tijdens de zomervakantie neemt het koor een zangavond voor z’n rekening in de mooie Oude kerk te Scheveningen in de cyclus “Zomerzangavond”. Uiteraard zingen wij niet alleen in Scheveningen, maar ook op uitnodiging ver daar buiten. Omdat behalve “Goed zingen” gezelligheid ook hoog in het vaandel staat wordt 1 keer in per jaar een gezellig dagje uit georganiseerd en verzorgd door de Activiteiten Commissie .

In januari 2002 zijn Hervormde wijkgemeente “Nieuwe Kerk” en de Gereformeerde wijkgemeente “Bethelkerk”, beiden gevestigd in Scheveningen, opgegaan in het Samen Op Weg proces. i.v.m. deze ontwikkeling is de naam van het koor gewijzigd in Kerkkoor “Scheveningen”. Als u eens wilt komen luisteren of zelf actief wil meedoen kom dan gerust langs. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Wij repeteren op maandagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de hal van de Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 Scheveningen. Tot ziens.


My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: mail@demolink.org